Reguli

Regulamentul platformei de comenzi online

1. REGLEMENTARI GENERALE

I. Regulamentul utilizarii PLATFORMEI DE COMENZI ON-LINE stabileste principiile folosirii de catre CLIENTII firmei SC Handlopex SRL a serviciului B2B apartinanand acesteia , instrument destinat sprijinirii CLIENTILOR in ceea ce priveste cunoasterea ofertelor VANZATORULUI precum si facilitarii plasarii de comenzi pentru achizitionarea produselor comercializate de catre acesta.

II.Ori de cate ori in regulament se vorbeste despre :

a. VANZATOR - prin acesta se intelege SC HANDLOPEX SRL, cu sediul in BRASOV - ROMANIA

b. PLATFORMA DE COMENZI ON-LINE sau SISTEM - prin acestea se întelege serviciul on-line B2B al

c. CLIENT – entitate ce desfasoara o activitate economica sub orice forma juridica, înregistrata în sistemul ERP al SC HANDLOPEX SRL si care detine calitatea de CLIENT activ. Calitatea de Activ o dobandeste în mod automat orice CLIENT care începe colaborarea cu VANZATORUL . Calitatea de Activ le este retrasa CLIENTILOR care si-au încheiat activitatea economica sau, in anumite situatii, prin decizia VANZATORULUI. Calitatea de Activ le este retrasa CLIENTILOR care sunt in intarziere cu platile, se afla in stare de insolventa sau in lichidare sau atunci cand datele firmelor acestora necesita completari sau verificari.

d. UTILIZATOR – prin aceasta se întelege o persoana ce detine posibilitatea reala de a folosi SISTEMUL. Poate fi orice persoana desemnata de catre client si care foloseste PLATFORMA ONLINE in numele acestuia, avand acces la SISTEM.

e. ACCES LA SISTEM - prin aceasta se întelege dreptul de accesare a serviciul on-line B2B, acordat conform anumitor proceduri si verificari stabilite de catre SC HANDLOPEX SRL.

2. DREPTUL DE ACCES LA SISTEM

I. Accesul la PLATFORMA DE COMENZI ON-LINE poate fi acordat CLIENTULUI de catre conducerea S.C. HANDLOPEX S.R.L. dupa indeplinirea anumitor proceduri.

II. Utilizarea SISTEMULUI reprezinta acceptarea continutului prezentului Regulament.

III. VANZATORUL isi rezerva dreptul de a refuza acordarea ACCESULUI LA SISTEM, fara a indica

IV. UTILIZATORUL este inteles ca o persoana autorizata sa actioneze in numele CLIENTULUI fara a trebui sa prezinte imputerniciri legate de accesul acordat. Raspunderea pentru acces, in limita drepturilor conferite acestuia, revine in exclusivitate CLIENTULUI.

VI. CLIENTUL este pe deplin responsabil pentru actiunile intreprinse de utilizatorul/utilizatorii sai in cadrul PLATFORMEI ON-LINE. Deasemenea, CLIENTUL are obligatia de a anunta in scris conducerea SC HANDLOPEX SRL, hotararea sa referitoare la suspendarea accesului la PLATFORMA DE COMENZI ONLINE, a UTILIZATORULUI sau UTILIZATORILOR sai, aceste modificari intrand in vigoare in urmatoarea zi lucratoare.

VII. VANZATORUL poate retrage dreptul de accesare a SISTEMULUI acelor CLIENTI care nu au incheiat nicio tranzactie cu acesta intr-un interval de 30 de zile succesive calculate de la data ultimei tranzactii sau de la data acordarii dreptului de acces la SISTEM si a celor care au intarzieri la plata facturilor catre VANZATOR, intarzieri care depasesc 14 zile de la data scadenta a unei facturi.

Retragerea ACCESULUI LA SISTEM poate avea loc si in situatia in care CLIENTUL desfasoara anumite activitati economice concurentiale cu cele din portofoliul VANZATORULUI.

VIII. Depistarea în CADRUL PLATFORMEI ON-LINE a actvitatii unui program care face achizitii automate de date fara a avea acordul SC HANDLOPEX SRL va avea ca efect lichidarea contului

CLIENTULUI care obtine informatii în acest fel.

3. PLASAREA COMENZILOR

I. Prin acordul ambelor PARTI se stabilesc urmatoarele: Comenzile depuse prin intermediul PLATFORMEI ONLINE nu necesita confirmare de catre CLIENT in orice alta forma si sunt considerate ca fiind depuse in forma scrisa si definitiva. VANZATORUL are totusi dreptul de a verifica o comanda depusa si de a refuza onorarea acesteia, fara a indica motivele.

II. Plasarea unei comenzi in SISTEM reprezinta acceptarea de catre CLIENT/UTILIZATOR a conditiilor de garantie conforme cu cele oferite de producatori, conditii acordate de catre SC HANDLOPEX SRL pentru produsele comandate.

III. In cazul marfurilor livrate catre CLIENT apelandu-se la servicii de curierat, VANZATORUL va include costurile de transport in pretul produselor la tarifele stabilite de comun accord cu acesta.

IV. In cazul refuzului de a accepta marfa comandata prin intermediul SISTEMULUI, SC HANDLOPEX SRL isi rezerva dreptul de a recupera de la CLIENT costurile legate de transportul TUR-RETUR al

V. Datele produselor prezentate in SISTEM au caracter informativ si nu constituie oferta în sensul prevederilor Codului Civil. Transmiterea de comenzi o realizeaza CLIENTUL folosind optiunile puse la dispozitie de SISTEM. CLIENTUL primeste automat confirmarea transmiterii comenzii , sub forma unei informatii electronice transmise de SISTEM la adresa sa electronica, adresa pe baza careia s-a realizat inregistrarea CLIENTULUI in SISTEM. VANZATORUL , in calitate de destinatar al comenzii, isi rezerva dreptul de a nu accepta comanda, in termen de 5 zile calculate de la data transmiterii acesteia de catre CLIENT. Daca in acest interval de timp VANZATORUL nu refuza in mod explicit onorarea comenzii transmise de catre CLIENT, se va considera ca a acceptat comanda pe deplin. In raspunsul sau la comanda CLIENTULUI, VANZATORUL poate prezenta posibilitatile de onorare a acesteia intr-o alta gama sau la un alt pret decat cele stabilite în CADRUL PLATFORMEI ONLINE in situatiile in care marfa comandata initial nu mai exista fizic in depozitul VANZATORULUI. Conditiile finale de încheiere a contractului intre parti sunt confirmate de factura fiscala emisa de VANZATOR pentru marfa comandata de CLIENT.

VI. Prin utilizarea SISTEMULUI, CLIENTUL si-a dat acordul spre a primi oferte si materiale publicitare legate de promotii, lichidari de stocuri si intrare de produse noi in oferta SC HANDLOPEX S.A.

Daca CLIENTUL nu isi da acordul de a primi aceste informatii, el va trebui sa transmita o instiintare precum ca refuza acest lucru.

4. SECRETUL COMERCIAL

I. Datele referitoare la preturile practicate de VANZATOR prin intermediul PLATFORMEI ONLINE precum si accesarea acestora in cadrul SISTEMULUI sunt destinate CLIENTULUI exclusiv în scopul de a-l sprijini pentru transmiterea unei comenzi corecte VANZATORULUI; SISTEMUL este un instrument de sprijin pentru parti în colaborarea dintre ele.

II. Nici CLIENTUL si niciunul dintre UTILIZATORII acestuia nu pot transmite unor terti datele despre care se face vorbire la punctul 1 si nici nu le pot folosi sau prelucra in alte scopuri decat cele ce au legatura cu achizitionarea de produse de la VANZATOR. In cazul încalcarii acestei restrictii SC HANDLOPEX SA ii poate retrage CLIENTULUI dreptul de acces la PLATFORMA ON-LINE (B2B).

5. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

I. SC HANDLOPEX SRL isi rezerva dreptul de a opera modificari in prezentul Regulament.

II. In cazul modificarii Regulamentului VANZATORUL va transmite la adresa de e-mail a CLIENTULUI o informare cu privire la modificari, precum si versiunea actualizata a Regulamentului.

III. CLIENTUL are posibilitatea de a nu accepta noua varianta a Regulamentului. In aceasta situatie va trebuie sa transmita pe cale electronica o informare VANZATORULUI despre faptul ca nu este de acord cu modificarile aduse. Lipsa unei asemenea informari echivaleaza cu acceptarea de catre CLIENT a noii versiuni a Regulamentului.